ATBALSTĪTĀJI

PROJEKTI


Biedrība „Piedzīvojumu parks” aktīvi piedalās dažādu vietēja un starptautiska mēroga projektu īstenošanā. Šajā sadaļā ir apkopota informācija par biedrības īstenotajiem un aktuālajiem projektiem.


Projekta nosaukums:

„Black and white””

Programma:

Erasmus +, jauniešu mobilitātes projekti, jauniešu apmaiņaa

Loma projektā:

koordinātors

Projekta mērķi:

 

Jauniešu apmaiņa „Black and white” ir neformāla programma jauniešiem vecumā no 16-25 gadiem. Projektu īsteno biedrība Piedzīvojumu parks (Latvija) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Lietuvas, Ungārijas, Itālijas, Turcijas un Grieķijas.
Šī projekta mērķi ir sekojoši:
- veicināt izpratni par toleranci, migrāciju, cilvēktiesībām, par citām kultūrām un starpkultūru dialogu, tās izpausmēm individuālā, cilvēciskā un personiskā līmenī;
- veicināt izpratni par migrācijas un starpkultūru dialoga aktualitāti savas valsts kontekstā;
- attīstīt sociālo mediju lietot prasmi un video filmu veidošanas prasmes projekta noslēgumā radoša procesa rezultātā izveidojot video par šo tēmu;
- Veicināt zināšanas par ES pasākumiem cilvēktiesību jomā, kā arī veicināt jauniešu līdzdalību sabiedriskajās aktivitātēs vietējā un Eiropas mērogā;
- Sniegt zināšanas un kompetences, lai izstrādātu jaunus jaunatnes projektus un veicināt ciešāku sinerģiju un sadarbību starp jauniešu organizācijām. Šī jauniešu apmaiņa norisinājās Rāmavā, Ķekavas novadā, Latvijā un ilga deviņas dienas no 2017. gada 12. līdz 20.augustam. Apmaiņā piedalījās 31 jaunietis un to grupu līderi.

Porjekta partneri: 

Latvija, Turcija, Lietuva, Itālija, Ungārija

Projekta īstenošanas laiks: 

2017. gada jūlijs – 2018. gada janvāris

Projektu finansē:

projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+ programmas finansiālu atbalstu


Projekta nosaukums:

„Healthy mind in a healthy body”

Programma:

Erasmus +,  jauniešu mobilitātes projekti, jauniešu apmaiņa

Loma projektā:

koordinātors

Projekta mērķi:

 

Jauniešu apmaiņa „Healthy Mind in a Healthy Body” ir neformāla programma jauniešiem vecumā no 16-25 gadiem. Projektu īsteno biedrība Piedzīvojumu parks (Latvija) sadarbībā ar partnerorganizācijām no Lietuvas, Polijas un Itālijas.Projekta mērķis – iepazīt veselīga dzīvesveida pamatprincipus, apmaiņas īstenošanas laikā izmēģināt šo principu pielietošanu dzīvē, apskatīt to, kā veselīgs dzīvesveids ietekmē katra dalībnieka personīgo izaugsmi un veicina sociālo iekļaušanos. Lai sasniegtu šos mērķus, ar dažādām neformālās izglītības metodēm apmaiņas ietvaros jaunieši diskutēs par to, kas ir veselīgs dzīvesveids un kā tas ietekmē personīgo izaugsmi, mācīsies pagatavot veselīgu ēdienu, izmēģinās dažādas fiziskās aktivitātes, sakops vietējo apkārtni. Šī jauniešu apmaiņa norisinājās Rāmavā, Ķekavas novadā (Latvijā) un ilga deviņas dienas no 2015. gada 22.augusta līdz 30.augustam. Apmaiņā piedalījās 25 jaunieši un to grupu līderi.

Porjekta partneri: 

Latvija, Polija, Lietuva, Itālija

Projekta īstenošanas laiks: 

2015. gada augusts – 2016. gada janvāris

Projektu finansē:

projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+  programmas finansiālu atbalstu

Projekta nosaukums:

„Be active”


Programma:


Erasmus +,  jauniešu mobilitātes projekti, jauniešu apmaiņa


Loma projektā:


koordinātors


Projekta mērķi:Jauniešu apmaiņa „Be active” (Esi aktīvts!) ir neformāla programma jauniešiem vecumā no 16-25 gadiem. Projekta merķis – iedvesmot jauniešus pavadīt brīvo laiku nodarbojoties ar āra vai fiziskām aktivitātēm, meklēt un iepazīt alternatīvus un veselīgus hobijus ierastajiem, ka arī uzņemties iniciatīvu un ar savu piemēru iedvesmot citus jauniešus pievērsties āra vai sporta aktivitātem. Lai sasniegtu šos mērķus, apmaiņas ietvaros tiks veicināta brīva laika un sporta aktivitāsu tādu kā  - orientēšanās sports, pargājienu un futbola, laivošanas, klinšu kapšanas iemaņu apgūšana un iepazīšana. Projekta dalībniekiem bija  iespējams iesaistīties, izmēģināt  līdz šim nezināmas aktivitātes, attīstīt entuziasmu, iniciatīvu un jaunu, veselīgu dzīvesveidu veicinošu ideju rašanos.


Porjekta partneri: 


Latvija, Polija, Turcija, Itālija


Projekta īstenošanas laiks: 


2014.gada augusts – 2014.gada decembris


Projektu finansē:


projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+  programmas finansiālu atbalstu

Projekta nosaukums:

Level up!

Programma:

Erasmus +,  jauniešu mobilitātes projekti, jauniešu darbinieku apmācības

Loma projektā:

koordinātors

Projekta mērķi:


Projekta "Level Up" mērķauditorija ir jaunatnes darbinieki, kuri savā ikdienas darbā sniedz atbalstu jauniešiem karjeras attīstības jautājumos un veicinātu jauniešu iespējas mūsdienu darba tirgū. Galvenais projekta mērķis ir veicināt inovatīvu un neformālo izglītību, kas aizpildītu plaisu skolu un universitāšu mācību programmās un nodrošinātu iespēju labāk pielāgoties mūsdienu dinamiskajā izmaiņām darba tirgū, kā arī sniegt iespēju apmācību dalīgniekiem iegūt kompetences, kas ļaus tiem efektīvi vēlāk ietekmēt savu mērķauditoriju un palielināt profesionālās iespējas.

Porjekta partneri: 

Rumānija, Ungārija, Latvija, Polija, Turcija, Spānija

Projekta īstenošanas laiks: 

2014.gada augusts – 2015.gada janvāris

Projektu finansē:

projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+  programmas finansiālu atbalstuProjekta nosaukums:

Keep your health stay young

Programma:

Erasmus +,  jauniešu mobilitātes projekti, jauniešu apmaiņa

Loma projektā:

partneris

Projekta mērķi:


Ši projekta ietvaros jaunieši dalīsies pieredzē par olimpisko kustību, iepazīsies ar veselīgu dzīvesveidu, kā arī praksē iepazīsies ko nozīmē "fair play" jeb godīgas spēles pamatprincipi sportā, dzīvē un tikpat labi arī jebkurā citā jomā. rojekta mērķis ir pilnveidot sporta organizāciju dalībnieku iemaņas par sporta aktivitāšu organizēšanu.

Porjekta partneri: 

Latvija, Slovēnija, Bulgārija, Turcija, Spānija, Anglija

Projekta īstenošanas laiks: 

2014.gada 25.septembris – 2.oktobris

Projektu finansē:

projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas Erasmus+  programmas finansiālu atbalstu
Projekta nosaukums:

At home in Europe

Programma:

Jaunatne darbībā, jauniešu demokrātijas projekti

Loma projektā:

partneris

Projekta mērķi:


Projekta ”At Home in Europe” ietvaros sadarbojas kopumā 36 dažādu nozaru pārstāvoši jaunieši un viņu grupu līderi no Polijas, Portugāles un Latvijas ar mērķi diskutēt par demokrātiju gan savas valsts, gan Eiropas līmenī, veicināt izpratni par ES īstenotajiem politiskajiem procesiem un to ietekmi uz mūsu ikdienas dzīvi, runāt par 2014.gada Eiropas parlamenta vēlēšanām un to, cik nozīmīga ir tieši jauniešu līdzdalība tajās. Projekta ietvaros tiek analizēta un izvērtēta Eiropas parlamenta nozīmība, kā arī katrā partnervalstī tika organizētas dažādas publicitātes aktivitātes, lai veicinātu jauniešu līdzdalību Eiropas politiskajos procesos.

Porjekta partneri: 

Latvija, Polija, Portugāle

Projekta īstenošanas laiks: 

2013.gada augusts – 2014.gada augusts

Projektu finansē:

projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības programmas „Jaunatne darbībā”  programmas finansiālu atbalstu

Resursi internetā:  

Projekta mājas lapa; Flashmob in Lisbon
© Piedzīvojumu parks, 2010